اخبار قرآنی

جلسه معاونین قرآن و عترت بسیج وزارت نیرو در بهمن ماه

جلسه معاونین قرآن و عترت بسیج وزارت نیرو در بهمن ماه

1398/11/19

 نشست ماهانه تخصصی معاونین قرآن و عترت بسیج شرکت های تابعه وزارت نیرو برگزار شد