اخبار قرآنی

مطلب مهم

مطلب مهم

1398/12/21

جلسه اسفند ماه معاونین قرآن و عترت بسیچ وزارت نیرو به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری لغو گردید.