تصاویر فعالیت های حوزه ها

مرکز بسیج وزارت نیرو

IMG_422159IMG_4257IMG_4258IMG_4262IMG_4265IMG_4268IMG_4274IMG_42819b14577c-32d7-40d8-ab3e-a05510ff5b905945f6d2-3b0a-463d-8cdd-9e77406fefa5a3beeeeb-eb0d-4c65-8f80-51e3943bb742dfb780b4-6fc8-4a32-99de-50537fd31036

آبفا تهران

IMG_7783IMG_7784Picture1Picture2Picture3Picture4Picture5Picture6Picture7Picture8

برق تهران

Slide2Slide3Slide4Slide5

مدیریت منابع آب

Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9

آب منطقه ای

۲۰۱۹۰۵۱۸_۱۳۴۷۵۷۲۰۱۹۰۵۱۸_۱۳۵۱۲۹photo186197993photo186198392IMG_2520IMG_2537IMG_2528IMG_2462IMG_2461IMG_2458378(3)(1)(2)

آبفا کشور

4e0e9b94-9f0a-40c6-a441-402f8a7f38827cbade10-e424-4103-9eff-458cf77ca6e07edfdf64-5790-4603-b532-3cfff8710fd85394c0ed-2ef3-48f4-84fd-6bd09a320730

آب و نیرو

1234567891011121315

گالری حوزه ها و پایگاه ها